افزونه ی ویرایش منوهای بالایی پیشخوان

vector-neighborhood-watch-spy

مور →

افزونه پشتیبانی و تماس صوتی

call-center-agent-vector

مور →

افزونه شناسه یاب (تایید شماره سریال و …)

vector-random-numbers-matrix-background

مور →